Lots vid vägarbeteLots

Lots är en hastighetsbegränsade åtgärd som ger ett arbetsområde bättre trafikflöde och en ökad säkerhet.
Välj mellan lots kombinerat med trafikljus eller lots med trafikvakt.