Vakt / utmärkningsansvarigVakt vid vägarbete

Alla vakter på PGs Signalvakter har genom oss fått trafiksäkerhetsutbildning innehållande kurserna Säkerhet på väg nivå 1-2 och nivå 3B. Ett stort antal av våra vakter har även nivå 3A för att kunna jobba som utmärkningsansvariga.

Alla vakter är utrustade med godkända varselkläder klass 3 samt flagga, komradio, lampa, hjälm och skyddskor.

Vakterna har Id06 identifikation.

Utmärkningsansvarig på vägarbetsplats

Vi hjälper er att utforma, märka ut och underhålla en säker vägarbetsplats. Våra utmärkningsansvariga har genomgått utbildning och uppfyller Trafikverkets kompetenskrav.