TA-plan

Upprätta TA-plan vid vägarbetsplatsTA-plan (Trafikanordningsplan)

För att sätta ut, underhålla och ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av väghållaren.

Välutbildad personal

Syftet med trafikanordningsplanen är att beskriva vilka vägmärken och anordningar som ska finnas samt det som behövs för att arbetet ska få en säker arbetsmiljö och vara så trafiksäker som möjligt. För att uppfylla dessa krav har vi välutbildad personal med utmärkningsansvar och stor erfarenhet av att genomföra TA-planer.

Vi har bred kunskap av alla typer av ritningar och skisser.